EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 121863, EUCHNER 121863, MGB-L2B-PNA-L-121863, 125577, EUCHNER 125577, MGB-L2B-PNA-L-125577, 161482, EUCHNER 161482, MGB-L2B-PNA-L-161482

Model:

MGB-L2B-PNA-L-121863

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121863

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.555

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-125577

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 2 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

125577

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.556

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-161482

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 5 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

161482

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.557

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY