EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 109825, EUCHNER 109825, MGB-L2B-PN-R-109825, 113990, EUCHNER 113990, MGB-L2B-PNA-L-113990, 114045, EUCHNER 114045, MGB-L2B-PNA-L-114045

Model:

MGB-L2B-PN-R-109825

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

109825

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.549

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-113990

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 6 controls or indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

113990

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.550

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-114045

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) without controls or indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

114045

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.551

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY