EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 115419, EUCHNER 115419, MGB-L1B-PNC-R-115419, 115619, EUCHNER 115619, MGB-L1B-PNC-R-115619, 117020, EUCHNER 117020, MGB-L1B-PNC-R-117020

Model:

MGB-L1B-PNC-R-115419

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115419

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.501

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-R-115619

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

115619

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.502

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-R-117020

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

117020

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.503

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY