EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 117099, EUCHNER 117099, MGB-L1B-PNC-L-117099, 121867, EUCHNER 121867, MGB-L1B-PNC-L-121867, 115136, EUCHNER 115136, MGB-L1B-PNC-R-115136

Model:

MGB-L1B-PNC-L-117099

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

117099

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.498

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-L-121867

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121867

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.499

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-R-115136

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115136

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.500

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY