EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 127480, EUCHNER 127480, MGB-L1B-PNA-L-127480, 159092, EUCHNER 159092, MGB-L1B-PNA-L-159092, 165736, EUCHNER 165736, MGB-L1B-PNA-L-165736

Model:

MGB-L1B-PNA-L-127480

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 5 control elements, emergency release, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

127480

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.480

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-159092

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, emergency release, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

159092

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.481

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-165736

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 7 control elements, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

165736

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.482

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY