EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 121861, EUCHNER 121861, MGB-L1B-PNA-L-121861, 122740, EUCHNER 122740, MGB-L1B-PNA-L-122740, 124574, EUCHNER 124574, MGB-L1B-PNA-L-124574

Model:

MGB-L1B-PNA-L-121861

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121861

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.477

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-122740

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

122740

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.478

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-124574

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 7 control elements, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

124574

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.479

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY