EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 095735, EUCHNER 095735, CET1-AX-LRA-00-50X-SA, 102988, EUCHNER 102988, CET1-AX-LRA-00-50X-SC, 104051, EUCHNER 104051, CET1-AX-LRA-00-50X-SF

Model:

CET1-AX-LRA-00-50X-SA

 

Mô tả:

Read head CET1-AX-..., M12, with guard locking and guard lock monitoring

Mã đặt hàng:

095735

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.474

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CET1-AX-LRA-00-50X-SC

 

Mô tả:

Read head CET1-AX-..., 2 plug connectors M8, with guard locking and guard lock monitoring

Mã đặt hàng:

102988

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.475

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CET1-AX-LRA-00-50X-SF

 

Mô tả:

Read head CET1-AX-..., M12, with guard locking and guard lock monitoring

Mã đặt hàng:

104051

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.476

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY