EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 104606, EUCHNER 104606, CEM-A-LE05H-S2-104606, 094800, EUCHNER 094800, CEM-A-LE05K-S2, 158763, EUCHNER 158763, CEM-A-LE05K-S2-P-158763

Model:

CEM-A-LE05H-S2-104606

 

Mô tả:

Read head CEM-A-LE05H-S2... with guard locking without guard lock monitoring with adjustable adhesive force

Mã đặt hàng:

104606

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.470

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CEM-A-LE05K-S2

 

Mô tả:

Read head CEM-A-LE05... with guard locking without guard lock monitoring with remanence

Mã đặt hàng:

094800

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.471

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CEM-A-LE05K-S2-P-158763

 

Mô tả:

Read head CEM-A-LE05... with guard locking without guard lock monitoring with remanence, permanent magnet

Mã đặt hàng:

158763

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.472

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY