EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 126912, EUCHNER 126912, CTP-L1-AP-U-HA-AE-SA-126912, 156240, EUCHNER 156240, CTP-L1-AP-U-HA-AE-SA-EX-156240, 123375, EUCHNER 123375, CTP-L1-AP-U-HA-AE-SH-123375

Model:

CTP-L1-AP-U-HA-AE-SA-126912

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M12, with escape release

Mã đặt hàng:

126912

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.472

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AP-U-HA-AE-SA-EX-156240

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M12, ATEX

Mã đặt hàng:

156240

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.473

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AP-U-HA-AE-SH-123375

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M23, with escape release

Mã đặt hàng:

123375

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.474

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY