EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 136595, EUCHNER 136595, CTP-I1-AP-U-HA-AEC-SA-136595, 126258, EUCHNER 126258, CTP-I2-AP-U-HA-AZC-SA-126258, 163003, EUCHNER 163003, CTP-L1-AP-M-HA-AE-SA-163003

Model:

CTP-I1-AP-U-HA-AEC-SA-136595

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M12

Mã đặt hàng:

136595

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.470

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-I2-AP-U-HA-AZC-SA-126258

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M12

Mã đặt hàng:

126258

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.471

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AP-M-HA-AE-SA-163003

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M12, with escape release

Mã đặt hàng:

163003

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.472

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY