CBL024, Phụ kiện đồng hồ đo điện Veris CBL024, CBL024 Veris, Đại lý Veris tại Việt Nam

Đại lý Veris tại Việt Nam

100% USA Origin

Veris  Vietnam

Model: CBL024 Power Meter
Power Meter Accessory
Cable,Round,50x28AWG,20ft (6m),BCPM
CT