v130-unitronics-bo-dieu-khien-vision-130-unitronics.png

Unitronics Programmable logic controller Vision 130 / Bộ điều khiển Vision 130 Unitronics

  • Tên thiết bị:  Bộ điều khiển Vision 130 Unitronics
  • Mã đặt hàng: V130 Unitronics
  • Nhà sản xuất: Unitronics

Mô tả sản phẩm:

Bộ điều khiển logic lập trình (PLC) mạnh mẽ, có kích thước bằng lòng bàn tay với màn hình đồ họa LCD 2,4 inch đen trắng tích hợp, bàn phím và cấu hình I/O tích hợp, mở rộng lên đến 256 I/O.

Đặc tính sản phẩm

  • Bộ nhớ ứng dụng : Logic ứng dụng: 512K • Hình ảnh: 256K • Phông chữ: 128K
  • Thời gian quét:  20µ giây trên 1K của ứng dụng điển hình
  • Thuận toán bộ nhớ :4096 cuộn dây, 2048 thanh ghi, 256 số nguyên dài (32-bit), 64 từ kép (32-bit không dấu), 24 float, 192 bộ định thời (32-bit), 24 bộ đếm
  • Các thuận toán không thể giữ lại bổ sung: 1024 bit X, 512 số nguyên X, 256 số nguyên dài X, 64 từ kép X
  • Bảng dữ liệu: Dữ liệu RAM động 120K (tham số công thức, nhật ký dữ liệu, v.v.), lên tới 256K dữ liệu cố định
  • Thẻ SD (Micro) Lưu trữ nhật ký dữ liệu, Lịch sử báo động, Bảng dữ liệu, Dữ liệu xu hướng, xuất sang Excel / Sao lưu Ladder, HMI & OS, sao chép PLC
  • Các tính năng nâng cao:  vẽ đồ thị bất kỳ giá trị nào và hiển thị trên HMI / Hệ thống quản lý cảnh báo tích hợp / Thư viện chuỗi: chuyển đổi ngôn ngữ HMI ngay lập tức