mpa1522zp6vpt-mect-bang-hien-thi-do-luong-mect.png

MPA1522ZP6VPT MECT – Display – Bảng hiển thị đo lường

  • Tên thiết bị: Display/ Microprocessor Bảng hiển thị đo lường
  • Mã đặt hàng: MPA1522ZP6VPT
  • Nhà sản xuất: Mect
  • Nhà cung cấp: Mect Việt Nam, Nhà phân phối Mect Việt Nam, Mect Vietnam, Mect Distributor Vietnam

Các thang đo khả dụng được liệt kê trong phần "Tính năng".

Thiết bị cung cấp các chức năng sau:

- Chỉ báo 4 chữ số (+9999 điểm đọc)

- Tự động đọc về không

- Cung cấp điện áp đầu dò

- Số không cố định (trực quan hóa từ -1990 đến 9990)

- Đọc ở tốc độ 4 chuyển đổi/giây (không có chương trình lọc)

Các thiết bị thuộc sê-ri MPA, MPV và MPP có thể được đặt hàng với đầu ra tương tự và hai tín hiệu cảnh báo hoàn toàn có thể định cấu hình cho các chức năng giá trị, độ trễ.