TZ2RE024MVAB - Công tắc an toàn Euchner TZ2RE024MVAB - TZ2RE024MVAB Euchner - Đại lý Euchner tại Việt Nam

Đại lý Euchner tại Việt Nam

Công tắc an toàn Euchner TZ2RE024MVAB (ORDER NO. 088071)

*** Số lượng stock: 1 pc

Công tắc an toàn Euchner TZ2LE024MVAB (ORDER NO. 088070)

*** Số lượng stock: 1 pc

  • Phát hành phụ trợ phía trước
  • Hai đèn LED, đỏ và xanh lá
  • Đầu kích hoạt được lắp bên phải