RFM03500MD631P102, Đại lý chính hãng MTS Sensor tại Việt Nam

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code:  201542-2
The standard ring magnet

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code:  251416-2
Assy, Mag Sro-12 Monolithic

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code: RFM03500MD631P102
Temposonics R-Serie flexibel