Pilz-Vietnam, Pilz Vietnam, Rơ le an toàn Pilz, Thiết bị an toàn Pilz, Đại lý chính hãng Pilz tại Việt Nam

Đại lý chính hãng Pilz tại Việt Nam

Rờ le an toàn Pilz
Code:  751330
Description: PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
safety relay
Rờ le an toàn Pilz
Code:  837370
Description: S3UM 230VAC UM 400/440VAC
Voltage monitoring relay
Bộ điều khiển an toàn Pilz
Code:  772100
Description: PNOZ m B0
Configurable safe small controllers
Bộ điều khiển an toàn Pilz
Code:  772121
Description: PNOZ m EF PDP Link
Configurable safe small controllers
Bộ điều khiển an toàn Pilz
Code:  772138
Description: PNOZ m ES Profinet
Configurable safe small controllers
Bộ điều khiển an toàn Pilz
Code: 772130
Description: PNOZ m ES ETH
Configurable safe small controllers
Bộ điều khiển an toàn Pilz
Code:  772142
Description: PNOZ m EF 8DI4DO
Configurable safe small controllers
Bộ điều khiển an toàn Pilz
Code:  772170
Description: PNOZ m EF 1MM
Configurable safe small controllers
Mô đun đầu vào Pilz
Code:  773601
Description: PDP67 F 8DI ION HP
Decentralised input module
Mô đun đầu vào Pilz
Code:  773600
Description: PDP67 F 8DI ION
Decentralised input module
Công tắc an toàn Pilz
Code:  541260
Description: PSEN cs4.2p   1switch
Thiết bị truyền động  Pilz
Code:  541180
Description: PSEN cs4.1   1 actuator
Công tắc an toàn Pilz
Code:  506308
Description:PSEN ma1.4p-50/ 1switch
Thiết bị truyền động   
Code:  506301 Pilz
Description: PSEN ma1.4-10mm 1actuator  
Rờ le an toàn Pilz
Code:  777301
Description: PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
Safety relay