Nơi bán bơm Nikuni chính hãng giá tốt

Giới thiệu hãng Nikuni

Nikuni là công ty chuyên về sản phẩm "máy bơm xoáy (máy bơm thác nước)" và là công ty hàng đầu với thị phần áp đảo tại Nhật Bản. Máy bơm xoáy được sử dụng trong tất cả các quá trình công nghiệp như chất bán dẫn, LCD, điện và điện tử. Ngoài máy bơm dòng xoáy, chúng tôi còn có nhiều dòng sản phẩm máy bơm xoắn ốc, máy bơm màng, máy bơm chân không, thiết bị lọc, thiết bị khử khí, v.v. và có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

"Công nghệ gia công / lắp ráp chính xác" được trau dồi trong thiết bị quang học

Kể từ khi thành lập, Nikuni đã liên tục tham gia vào lĩnh vực gia công các bộ phận máy siêu chính xác như dụng cụ quang học đòi hỏi độ chính xác cực cao. Công nghệ chế biến và lắp ráp tiên tiến của nó được tích lũy như bí quyết và là cốt lõi của việc sản xuất các sản phẩm với độ chính xác không thể tưởng tượng. Nikuni cung cấp sản xuất ổn định và đáng tin cậy, điều quan trọng là vì chúng tôi tham gia sâu vào ngành.

Thử thách không ngừng để tạo ra công nghệ mới

Công nghệ mới hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp và làm phong phú thêm cuộc sống của con người.

Nikuni tin rằng sứ mệnh của nhà sản xuất là tiếp tục sản xuất công nghệ mới và chúng tôi đang nghiên cứu phát triển công nghệ mới dựa trên máy bơm tuabin xoáy và thậm chí là một công nghệ hoàn toàn mới.

Ví dụ, Nikuni đã thiết lập một công nghệ trộn độc đáo trộn khí và chất lỏng bằng cách sử dụng một máy bơm tuabin xoáy. Nó đã phát triển thành nhiều loại thiết bị, bao gồm cả máy tạo bọt khí siêu nhỏ, và đã hiện thực hóa những điều mà cho đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Nhìn về tương lai của các chuyên gia công nghệ chất lỏng.

Ứng dụng của các máy bơm Nikuni

 • Máy bơm được sử dụng nhiều ở những nơi vô hình.
 • Trong hầu hết các trường hợp, máy bơm được sử dụng như trái tim của thiết bị và công trình.
 • Nhiệm vụ của máy bơm là đóng vai trò như trái tim của máy móc, nơi mà độ tin cậy là quan trọng.
 • Xe hơi, đường sắt, đường hàng không, tàu thuyền.
 • Ngành thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm.
 • Chất bán dẫn, ngành công nghiệp LCD
 • Công nghiệp hóa chất.
 • Chế tạo giấy, ngành công nghiệp bột giấy.
 • Ngành dụng cụ
 • Môi trường, ngành công nghiệp năng lượng
 • Ngành Spa, suối nước nóng.

Các sản phẩm của Nikuni.

Vortex turbine pump (cascade pump) - Máy bơm tuabin xoáy (máy bơm tầng) Nikuni

Các thông số kỹ thuật chi tiết:

Các phiên bản của Vortex turbine pump (cascade pump) Nikuni

 • KLD Medium pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • KPD Medium pressure self-priming copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • KHD High pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • KWD Ultra-high pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • DKL Cost performance model Copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • DKH Cost performance model Copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NED Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NPD Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NHD High pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NWD Ultra-high pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • DNL Cost performance model Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • DNH Cost performance model Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • ULD Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UPD High self-priming stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UND / UOD Low NPSH Stainless Steel Vortex Turbine Pump Nikuni Vietnam
 • JLD Clean medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • JHD Clean high pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UCP Ultra-clean stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • MSD Sanitary stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • FED Medium pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • FHD High pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • TFD FC vortex turbine pump for heat transfer oil Nikuni Vietnam
 • KL Medium pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • KP Medium pressure self-priming copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • KH High pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NE Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NP Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NH High pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UL Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UP High self-priming medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UN / UO Low NPSH Stainless Steel Vortex Turbine Pump Nikuni Vietnam
 • SN Stainless steel vortex turbine pump for high pressure processes Nikuni Vietnam
 • SNWF Stainless steel vortex turbine pump for ultra-high pressure 3MPa process Nikuni Vietnam
 • TN Stainless steel vortex turbine pump for special application processes Nikuni Vietnam
 • SP Stainless steel vortex turbine pump for general purpose processes Nikuni Vietnam
 • MS Sanitary stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • JL Medium pressure clean stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • JH Stainless steel vortex turbine pump (Clean type) Nikuni Vietnam
 • ST FC vortex turbine pump for high pressure processes Nikuni Vietnam
 • STS FC vortex turbine pump for high pressure processes Nikuni Vietnam
 • STW FC vortex turbine pump for ultra-high pressure 3MPa process Nikuni Vietnam
 • STWS FC vortex turbine pump for ultra-high pressure 3MPa process Nikuni Vietnam
 • FE Medium pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • FH High pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • TF Medium pressure FC vortex turbine pump for heat transfer oil Nikuni Vietnam
 • BKX Ultra-compact PM canned motor Copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • BNX Ultra-compact PM can motor Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • PNX PM Can Do Motor Stainless Steel Vortex Turbine Pump Nikuni Vietnam
 • GNLM General-purpose magnet Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NLMS General-purpose magnet Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NLMB General-purpose magnet Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • TNM Magnet stainless steel vortex turbine pump for special processes Nikuni Vietnam

Spiral pump Máy bơm xoắn ốc Nikuni

Các phiên bản của Spiral pump Nikuni

 • CLD General-purpose stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam
 • CTD Medium pressure large flow stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam
 • CPSD Stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam
 • CPFD FC spiral pump Nikuni Vietnam
 • CL  General-purpose stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam
 • CT / CF  Medium pressure large flow stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam
 • Cm FC multi-stage spiral pump for high pressure 2.5MPa Nikuni Vietnam
 • CLMS Medium pressure stainless steel magnetic spiral pump Nikuni Vietnam
 • CTM  Medium pressure stainless steel magnetic spiral pump Nikuni Vietnam
 • CLPX  Stainless PM canned motor spiral pump Nikuni Vietnam

Liquid-sealed vacuum pump Bơm chân không kín chất lỏng Nikuni

Các phiên bản của Liquid-sealed vacuum pump

 • LVSD  General-purpose small stainless steel liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam
 • LVFD General-purpose compact FC liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam
 • LVS Directly connected stainless steel liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam
 • LVF Coupling direct connection type FC liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam
 • LV Liquid-sealed vacuum pump for large processes Nikuni Vietnam
 • SKH Liquid-sealed vacuum pump for medium-sized processes Nikuni Vietnam
 • ZV  Two-stage liquid-sealed vacuum pump for processes  Nikuni Vietnam
 • BV Liquid-sealed vacuum pump for ultra-large processes  Nikuni Vietnam

Gas-liquid / solid transfer / positive displacement pump - Bơm chuyển khí - lỏng / rắn / chuyển tích cực Nikuni

Các phiên bản của Gas-liquid / solid transfer / positive displacement pump

 • IVHD Pump Solid food transfer integrated type  Nikuni Vietnam
 • IVH Pumps for transferring food, pharmaceuticals, liquids  Nikuni Vietnam

Gas-liquid transfer Newton pump - Bơm Newton chuyển khí-lỏng Nikuni.

Các phiên bản của Gas-liquid transfer Newton pump

 • LASD Motor-integrated stainless steel gas-liquid transfer Newton pump  Nikuni Vietnam
 • LAFD Motor-integrated FC gas-liquid transfer Newton pump  Nikuni Vietnam
 • 15HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump  Nikuni Vietnam
 • 25HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump  Nikuni Vietnam
 • 40HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump  Nikuni Vietnam
 • 65HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump  Nikuni Vietnam
 • Sun cutter Wet crusher  Nikuni Vietnam
 • E series Ultra-compact positive displacement electromagnetic looper pump  Nikuni Vietnam

Valve / pump peripherals - Van / thiết bị ngoại vi bơm Nikuni

Các phiên bản của Valve / pump peripherals

 • PP-M Back pressure control valve Nikuni Vietnam
 • PP-P Back pressure control valve Nikuni Vietnam
 • PP-E Back pressure control valve Nikuni Vietnam
 • SV-L Automatic shut-off valve Nikuni Vietnam
 • SV-T Automatic shut-off valve Nikuni Vietnam
 • ST Automatic shut-off valve Nikuni Vietnam
 • VA Small vacuum device VACCHUS  Nikuni Vietnam
 • VC type Vacuum check valve  Nikuni Vietnam
 • Primer Primer  Nikuni Vietnam
 • Relief valve Nikuni Vietnam
 • RAK type Check valve unit Rakupla  Nikuni Vietnam
 • MDF type Rhombus flange  Nikuni Vietnam
 • CFS-B Small float switch  Nikuni Vietnam 

 

Coolant device (filtration) - Thiết bị làm mát (lọc) Nikuni

Các phiên bản của Coolant device (filtration)

 • VDF Cyclone Separator Vortex Dynamic Filter Nikuni Vietnam
 • DPV Coolant device (filtration) VDF with drum pod for exclusive use of fine sludge  Nikuni Vietnam
 • DPV-A Coolant device (filtration) VDF with drum pod with sensing function for fine sludge  Nikuni Vietnam
 • VMT Cyclone & magnet separator system for fine sludge  Nikuni Vietnam
 • C-CAT Cyclone Separator Manual VDF Coolant Filter  Nikuni Vietnam
 • C-JAGUAR Cyclone Separator Semi-automatic VDF Coolant Filter  Nikuni Vietnam
 • NAX-CSⅡFully automatic coolant filtration device  Nikuni Vietnam
 • NAX-CP Fully automatic coolant filtration device  Nikuni Vietnam
 • NAX-BF Fully automatic coolant filtration device  Nikuni Vietnam
 • NAX-SF Fully automatic coolant filtration device  Nikuni Vietnam
 • BAX Coolant filtration system Backwash type ultra-precision filtration device  Nikuni Vietnam
 • LAX Submersible vacuum cleaner Nikuni Vietnam
 • OSK Floating oil recovery device Oil skimmer Nikuni Vietnam
 • ENECON High-pressure coolant device equipped with hydra cell pump Nikuni Vietnam
 • ECQ Damping water microfiltration device Everclean Nikuni Vietnam
 • VSC Circulating water cooling device for small machines Nikuni Vietnam

Mixing device (micro bubbles, etc.) - Thiết bị trộn (bong bóng siêu nhỏ, v.v.) Nikuni

Các phiên bản của Mixing device (micro bubbles, etc.)

 • KTM Micro bubble generator  Nikuni Vietnam
 • MBG Micro bubble generator  Nikuni Vietnam
 • WIB White ion bath (silky bath / silk bath) Nikuni Vietnam

Vacuum device (degassing) - Thiết bị chân không (khử khí) Nikuni

Các phiên bản của Vacuum device (degassing)

 • UNIVAS Liquid-sealed vacuum generator  Nikuni Vietnam
 • DeO Turbo Turbo deaerator Nikuni Vietnam
 • DeO VAC Vacuum film type deaerator  Nikuni Vietnam
 • DeO Nit Nitrogen replacement deaerator Nikuni Vietnam
 • VA Small vacuum device VACCHUS Nikuni Vietnam

Automatic machine / stocker - Máy tự động / máy dự trữ Nikuni

Các phiên bản của Automatic machine / stocker

 • VS370 Stocker Nikuni Vietnam
 • FS420 Stocker Nikuni Vietnam
 • TS1300 Stocker Nikuni Vietnam
 • MS1500 Stocker Nikuni Vietnam

New technology proposal product - Sản phẩm đề xuất công nghệ mới Nikuni

Các phiên bản của New technology proposal product

 • GEP / GEP-W Stainless steel oxide passivation film treatment Nikuni Vietnam
Models Name of products - Tên sản phẩm
Vortex turbine pump (cascade pump)  
KLD Medium pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy hợp kim đồng áp suất trung bình Nikuni Vietnam
KPD Medium pressure self-priming copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy hợp kim đồng tự mồi áp suất trung bình Nikuni Vietnam
KHD  High pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy hợp kim đồng áp suất cao Nikuni Vietnam
KWD Ultra-high pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy hợp kim đồng áp suất cực cao Nikuni Vietnam
DKL Cost performance model Copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam Mô hình hiệu suất chi phí Máy bơm tuabin xoáy bằng hợp kim đồng Nikuni Vietnam
DKH Cost performance model Copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam Mô hình hiệu suất chi phí Máy bơm tuabin xoáy bằng hợp kim đồng Nikuni Vietnam
NED Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Chi phí hiệu suất mô hình Máy bơm vòng xoáy bằng kim đồng Nikuni Vietnam
NPD Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Chi phí hiệu suất mô hình Máy bơm vòng xoáy bằng kim đồng Nikuni Vietnam
NHD High pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ áp suất cao Nikuni Vietnam
NWD Ultra-high pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ siêu cao áp Nikuni Vietnam
DNL Cost performance model Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Mô hình hiệu suất chi phí Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ Nikuni Vietnam
DNH Cost performance model Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Mô hình hiệu suất chi phí Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ Nikuni Vietnam
ULD Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ áp suất trung bình Nikuni Vietnam
UPD  High self-priming stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ tự mồi cao Nikuni Vietnam
UND / UOD Low NPSH Stainless Steel Vortex Turbine Pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ NPSH thấp Nikuni Vietnam
JLD Clean medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy làm sạch máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ áp suất trung bình Nikuni Vietnam
JHD Clean high pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy làm sạch máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ áp suất trung bình Nikuni Vietnam
UCP  Ultra-clean stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ siêu sạch Nikuni Vietnam
MSD Sanitary stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ vệ sinh Nikuni Vietnam
FED  Medium pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam Bơm tuabin xoáy FC áp suất trung bình Nikuni Vietnam
FHD High pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam Bơm tuabin xoáy FC áp suất cao Nikuni Vietnam
TFD  FC vortex turbine pump for heat transfer oil Nikuni Vietnam Bơm tuabin xoáy FC cho dầu truyền nhiệt Nikuni Vietnam
KL  Medium pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy hợp kim đồng áp suất trung bình Nikuni Vietnam
KP  Medium pressure self-priming copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy hợp kim đồng tự mồi áp suất trung bình Nikuni Vietnam
KH High pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy hợp kim đồng áp suất cao Nikuni Vietnam
NE Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ áp suất trung bình Nikuni Vietnam
NP Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ áp suất trung bình Nikuni Vietnam
NH High pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ áp suất cao Nikuni Vietnam
UL Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ áp suất trung bình Nikuni Vietnam
UP High self-priming medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ trung áp tự mồi cao Nikuni Vietnam
UN / UO Low NPSH Stainless Steel Vortex Turbine Pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ NPSH thấp Nikuni Vietnam
SN  Stainless steel vortex turbine pump for high pressure processes Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ cho các quy trình áp suất cao Nikuni Vietnam
SNWF Stainless steel vortex turbine pump for ultra-high pressure 3MPa process Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ cho quy trình 3MPa áp suất cực cao Nikuni Vietnam
TN  Stainless steel vortex turbine pump for special application processes Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ cho các quy trình ứng dụng đặc biệt Nikuni Vietnam
SP Stainless steel vortex turbine pump for general purpose processes Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ cho các quy trình mục đích chung
MS Sanitary stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ vệ sinh
JL Medium pressure clean stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ sạch áp suất trung bình Nikuni Vietnam
JH Stainless steel vortex turbine pump (Clean type) Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ (loại làm sạch) Nikuni Vietnam
ST  FC vortex turbine pump for high pressure processes Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy FC cho các quy trình áp suất cao Nikuni Vietnam
STS FC vortex turbine pump for high pressure processes Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy FC cho các quy trình áp suất cao Nikuni Vietnam
STW FC vortex turbine pump for ultra-high pressure 3MPa process Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy FC cho quy trình 3MPa áp suất cực cao Nikuni Vietnam
STWS FC vortex turbine pump for ultra-high pressure 3MPa process Nikuni Vietnam Máy bơm tuabin xoáy FC cho quy trình 3MPa áp suất cực cao Nikuni Vietnam
FE Medium pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam Bơm tuabin xoáy FC áp suất trung bình Nikuni Vietnam
FH High pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam Bơm tuabin xoáy FC áp suất cao Nikuni Vietnam
TF Medium pressure FC vortex turbine pump for heat transfer oil Nikuni Vietnam Bơm tuabin xoáy FC áp suất trung bình cho dầu truyền nhiệt Nikuni Vietnam
BKX Ultra-compact PM canned motor Copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam Động cơ đóng hộp PM siêu nhỏ gọn Bơm tuabin xoáy hợp kim đồng Nikuni Vietnam
BNX Ultra-compact PM can motor Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Động cơ có thể PM siêu nhỏ gọn Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ Nikuni Vietnam
PNX PM Can Do Motor Stainless Steel Vortex Turbine Pump Nikuni Vietnam PM có thể làm động cơ Máy bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ Nikuni Vietnam
GNLM General-purpose magnet Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Nam châm đa năng Bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ Nikuni Vietnam
NLMS General-purpose magnet Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Nam châm đa năng Bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ Nikuni Vietnam
NLMB  General-purpose magnet Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam Nam châm đa năng Bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ Nikuni Vietnam
TNM Magnet stainless steel vortex turbine pump for special processes Nikuni Vietnam Nam châm bơm tuabin xoáy bằng thép không gỉ cho các quy trình đặc biệt Nikuni Vietnam
Spiral pump  
CLD General-purpose stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam Máy bơm xoắn ốc bằng thép không gỉ đa năng Nikuni Vietnam
CTD Medium pressure large flow stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam Máy bơm xoắn ốc bằng thép không gỉ dòng lớn áp suất trung bình Nikuni Vietnam
CPSD Stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam Máy bơm xoắn ốc bằng thép không gỉ Nikuni Vietnam
CPFD FC spiral pump Nikuni Vietnam Bơm xoắn ốc FC Nikuni Vietnam
CL  General-purpose stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam Máy bơm xoắn ốc bằng thép không gỉ đa năng Nikuni Vietnam
CT / CF  Medium pressure large flow stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam Máy bơm xoắn ốc bằng thép không gỉ dòng lớn áp suất trung bình Nikuni Vietnam
cm FC multi-stage spiral pump for high pressure 2.5MPa Nikuni Vietnam Máy bơm xoắn ốc đa tầng FC cho áp suất cao 2,5MPa Nikuni Vietnam
CLMS Medium pressure stainless steel magnetic spiral pump Nikuni Vietnam Máy bơm xoắn ốc từ tính bằng thép không gỉ áp suất trung bình Nikuni Vietnam
CTM  Medium pressure stainless steel magnetic spiral pump Nikuni Vietnam Máy bơm xoắn ốc từ tính bằng thép không gỉ áp suất trung bình Nikuni Vietnam
CLPX  Stainless PM canned motor spiral pump Nikuni Vietnam Máy bơm xoắn ốc động cơ đóng hộp không gỉ PM Nikuni Vietnam
Liquid-sealed vacuum pump  
LVSD  General-purpose small stainless steel liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam Bơm chân không kín chất lỏng nhỏ bằng thép không gỉ đa năng
LVFD General-purpose compact FC liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam Bơm chân không kín chất lỏng FC nhỏ gọn đa năng
LVS Directly connected stainless steel liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam Máy bơm chân không kín chất lỏng bằng thép không gỉ được kết nối trực tiếp
LVF Coupling direct connection type FC liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam Khớp nối loại kết nối trực tiếp bơm chân không kín chất lỏng FC
LV Liquid-sealed vacuum pump for large processes Nikuni Vietnam Máy bơm chân không kín chất lỏng cho các quy trình lớn
SKH Liquid-sealed vacuum pump for medium-sized processes Nikuni Vietnam Máy bơm chân không kín chất lỏng cho các quy trình quy mô vừa
ZV  Two-stage liquid-sealed vacuum pump for processes  Nikuni Vietnam Máy bơm chân không hai tầng kín chất lỏng cho các quy trình
BV Liquid-sealed vacuum pump for ultra-large processes  Nikuni Vietnam Máy bơm chân không kín chất lỏng cho các quy trình cực lớn
Gas-liquid / solid transfer / positive displacement pump
Inner vortex pump  
IVHD Pump Solid food transfer integrated type  Nikuni Vietnam Bơm chuyển thực phẩm dạng rắn tích hợp Nikuni Vietnam
IVH Pumps for transferring food, pharmaceuticals, liquids  Nikuni Vietnam Máy bơm chuyển thực phẩm, dược phẩm, chất lỏng Nikuni Vietnam
Gas-liquid transfer Newton pump  
LASD Motor-integrated stainless steel gas-liquid transfer Newton pump  Nikuni Vietnam Máy bơm Newton chuyển khí-lỏng bằng thép không gỉ tích hợp động cơ Nikuni Vietnam
LAFD Motor-integrated FC gas-liquid transfer Newton pump  Nikuni Vietnam Máy bơm Newton chuyển khí-lỏng FC tích hợp động cơ Nikuni Vietnam
15HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump  Nikuni Vietnam Máy bơm hydracell tích cực áp suất cực cao Nikuni Vietnam
25HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump  Nikuni Vietnam Máy bơm hydracell tích cực áp suất cực cao Nikuni Vietnam
40HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump  Nikuni Vietnam Máy bơm hydracell tích cực áp suất cực cao Nikuni Vietnam
65HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump  Nikuni Vietnam Máy bơm hydracell tích cực áp suất cực cao Nikuni Vietnam
Sun cutter Wet crusher  Nikuni Vietnam Máy nghiền ướt Nikuni Vietnam
E series  Ultra-compact positive displacement electromagnetic looper pump  Nikuni Vietnam Máy bơm vòng lặp điện từ dịch chuyển tích cực siêu nhỏ gọn Nikuni Vietnam
Valve / pump peripherals  
Aseptic valve Sanita new diaphragm type  Nikuni Vietnam Sanita loại màng ngăn mới Nikuni Vietnam
VA Small vacuum device VACCHUS  Nikuni Vietnam Thiết bị hút chân không nhỏ VACCHUS Nikuni Vietnam
VC type Vacuum check valve  Nikuni Vietnam Van một chiều chân không Nikuni Vietnam
Primer Primer  Nikuni Vietnam Lót Nikuni Vietnam
Relief valve Relief valve  Nikuni Vietnam Van giảm áp Nikuni Vietnam
RAK type Check valve unit Rakupla  Nikuni Vietnam Bộ phận van một chiều Rakupla Nikuni Vietnam
MDF type Rhombus flange  Nikuni Vietnam Mặt bích hình thoi Nikuni Vietnam
CFS-B Small float switch  Nikuni Vietnam Công tắc phao nhỏ Nikuni Vietnam
Coolant device (filtration)  
VDF Cyclone Separator Vortex Dynamic Filter Nikuni Vietnam Bộ lọc động xoáy lốc xoáy phân tách Nikuni Vietnam
DPV Coolant device (filtration) VDF with drum pod for exclusive use of fine sludge  Nikuni Vietnam Thiết bị làm mát (lọc) VDF với vỏ trống để sử dụng độc quyền bùn mịn Nikuni Vietnam
DPV-A  Coolant device (filtration) VDF with drum pod with sensing function for fine sludge  Nikuni Vietnam Thiết bị làm mát (lọc) VDF với vỏ trống có chức năng cảm biến bùn mịn Nikuni Vietnam
VMT Cyclone & magnet separator system for fine sludge  Nikuni Vietnam Hệ thống tách lốc xoáy & nam châm cho bùn mịn Nikuni Vietnam
C-CAT  Cyclone Separator Manual VDF Coolant Filter  Nikuni Vietnam  Bộ lọc làm mát VDF Thủ công Tách lốc xoáy Nikuni Vietnam
C-JAGUAR Cyclone Separator Semi-automatic VDF Coolant Filter  Nikuni Vietnam Bộ tách lốc xoáy Bộ lọc làm mát VDF bán tự động Nikuni Vietnam
NAX-CSⅡ  Fully automatic coolant filtration device  Nikuni Vietnam Thiết bị lọc nước làm mát hoàn toàn tự động Nikuni Vietnam
NAX-CP  Fully automatic coolant filtration device  Nikuni Vietnam Thiết bị lọc nước làm mát hoàn toàn tự động Nikuni Vietnam
NAX-BF  Fully automatic coolant filtration device  Nikuni Vietnam Thiết bị lọc nước làm mát hoàn toàn tự động Nikuni Vietnam
NAX-SF  Fully automatic coolant filtration device  Nikuni Vietnam Thiết bị lọc nước làm mát hoàn toàn tự động Nikuni Vietnam
BAX Coolant filtration system Backwash type ultra-precision filtration device  Nikuni Vietnam Hệ thống lọc nước làm mát Thiết bị lọc siêu chính xác kiểu rửa ngược Nikuni Vietnam
LAX Submersible vacuum cleaner Nikuni Vietnam Máy hút bụi chìm Nikuni Vietnam
OSK Floating oil recovery device Oil skimmer Nikuni Vietnam Thiết bị thu hồi dầu nổi Máy tách dầu Nikuni Vietnam
ENECON High-pressure coolant device equipped with hydra cell pump Nikuni Vietnam Thiết bị làm mát áp suất cao được trang bị bơm hydra cell Nikuni Vietnam
ECQ Damping water microfiltration device Everclean Nikuni Vietnam Thiết bị lọc nước giảm chấn Everclean Nikuni Vietnam
VSC Circulating water cooling device for small machines Nikuni Vietnam Thiết bị làm mát nước tuần hoàn cho các máy nhỏ Nikuni Vietnam
Mixing device (micro bubbles, etc.)  
KTM Micro bubble generator  Nikuni Vietnam Máy tạo bọt siêu nhỏ  Nikuni Vietnam
MBG Micro bubble generator  Nikuni Vietnam Máy tạo bọt siêu nhỏ  Nikuni Vietnam
WIB White ion bath (silky bath / silk bath) Nikuni Vietnam Máy tạo bọt trắng (tắm lụa) Nikuni Vietnam
Vacuum device (degassing)  
UNIVAS Liquid-sealed vacuum generator  Nikuni Vietnam Máy tạo chân không kín chất lỏng Nikuni Vietnam
DeO Turbo Turbo deaerator Nikuni Vietnam Turbo khử âm Nikuni Vietnam
DeO VAC Vacuum film type deaerator  Nikuni Vietnam Máy khử mùi loại màng chân không Nikuni Vietnam
DeO Nit Nitrogen replacement deaerator Nikuni Vietnam Máy khử khí nitơ thay thế Nikuni Vietnam
VA Small vacuum device VACCHUS Nikuni Vietnam Thiết bị hút chân không nhỏ VACCHUS Nikuni Vietnam
Automatic machine / stocker  
VS370 Stocker Nikuni Vietnam Hệ thống giá đỡ Nikuni Vietnam
FS420 Stocker Nikuni Vietnam Hệ thống giá đỡ Nikuni Vietnam
TS1300 Stocker Nikuni Vietnam Hệ thống giá đỡ Nikuni Vietnam
MS1500 Stocker Nikuni Vietnam Hệ thống giá đỡ Nikuni Vietnam
Rationalization / automation solution Plastic injection molding Nikuni Vietnam Ép nhựa Nikuni Vietnam
New technology proposal product  
GEP / GEP-W Stainless steel oxide passivation film treatment Nikuni Vietnam Xử lý phim thụ động oxit thép không gỉ Nikuni Vietnam

 

Nikuni Vietnam, Nikuni Việt Nam, Đại lý Nikuni Việt Nam