Bất kỳ nhu cầu nào cho các thiết bị điện tự động, vật tư công nghiệp, liên hệ chúng tôi đễ được hỗ trợ.

Chúng tôi hỗ trợ giá rất tốt cho các Hãng sau: Nidec Avtron - Vaisala - Alia- Valbia - Wika- Aignep - Can need - Pilz - Balluff - leuze - lenze - E+H - E+L - Lap laser - Proton - Pora
Bạn tham khảo thêm 1 số vật tư giá tốt - hàng sẳn kho của Hãng Nidec Avtron

1  

AV56A1TD1YXG015    (See note 1)
Housing Type:           1 - Single Output
Rotor Bore Size:        KD - 15/16" Thru-Shaft Cam Screw Rotor for ADC Pitch Motor ; Cover Style:    X - No Cover Plate
Line Driver:   6 - 5-24v in, 5-24v out (7272) recommended for single-ended wiring (A,B,Z, no A/,B/,Z/); Left Output PPR:  Y - 1024 PPR
Right Output PPR:     X - No Right Output, Single Output Only
Connector Options:   G - Ind'l w/Northstar Pinout (EPIC Style connector), w/mating plug, LED diagnostics
Note 1This current Model replaces  AV56A1KDX6YXGP51 

2 Nidec Avtron / 100% USA Origin

Model: AV5-8YP000
Line Driver:   8 - 5-24v in, 5-24V out hi-power standard (Hx)
PPR:    Y - 1024 PPR
Connector Options:   P - Industrial EPIC Style w/Plug
Modifications :      000 - No Special Options