EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 163677, EUCHNER 163677, MGB2-L1-MLI-U-YA4E5-CA-L-163677, 163672, EUCHNER 163672, MGB2-L1-MLI-U-YA4E5-CA-R-163672, 156377, EUCHNER 156377, MGB2-L1-MLI-U-YB1A1-DA-L-156377

Model:

MGB2-L1-MLI-U-YA4E5-CA-L-163677

 

Mô tả:

Locking module MGB2-L1-MLI... (2 pushbuttons, emergency stop, closed-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

163677

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.495

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L1-MLI-U-YA4E5-CA-R-163672

 

Mô tả:

Locking module MGB2-L1-MLI... (2 pushbuttons, emergency stop, closed-circuit current principle, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

163672

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.496

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L1-MLI-U-YB1A1-DA-L-156377

 

Mô tả:

Locking module MGB2-L1-MLI... (2 pushbuttons, emergency stop, closed-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

156377

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.497

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY