EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 114398, EUCHNER 114398, MGB-L2B-PNC-R-114398, 116521, EUCHNER 116521, MGB-L2B-PNC-R-116521, 117024, EUCHNER 117024, MGB-L2B-PNC-R-117024

Model:

MGB-L2B-PNC-R-114398

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

114398

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.570

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNC-R-116521

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

116521

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.571

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNC-R-117024

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

117024

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.572

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY