EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 115137, EUCHNER 115137, MGB-L1HB-PNC-R-115137, 115418, EUCHNER 115418, MGB-L1HB-PNC-R-115418, 115621, EUCHNER 115621, MGB-L1HB-PNC-R-115621

Model:

MGB-L1HB-PNC-R-115137

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115137

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.534

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-R-115418

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115418

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.535

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-R-115621

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

115621

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.536

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY