dai-ly-armano-messtechnik-gmbh-vietnam-armano-messtechnik-gmbh-viet-nam-mechanical-temperature-measuring-instruments.png

Đại lý ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam, ARMANO Messtechnik GmbH Việt Nam, Mechanical Temperature Measuring Instruments, Dụng cụ đo nhiệt độ cơ học ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam

Dụng cụ đo nhiệt độ cơ học của chúng tôi bao gồm nhiệt kế lưỡng kim, nhiệt kế truyền động bằng khí và nhiệt kế thủy tinh máy và thích hợp cho các phép đo nhiệt độ từ -100 ° C đến +650 ° C (-148 ° F đến +1202 ° F) .

Có thể lắp đặt thêm các phụ kiện điện đối với nhiệt kế truyền động bằng khí.
Để có thiết kế điểm đo lý tưởng, chúng tôi cung cấp các giải pháp dành riêng cho khách hàng với các mô hình gốc và kết nối gốc cho hầu hết các ứng dụng.

Bimetal thermometers

Rigid mount to stem

TBiSChg / TBiSChgG
crimped-on ring case stainless steel 
without or with case filling 
nominal size: 63 (2½"), 80 (3"), 100 (4"), 125 (5"), 160 (6")
DetailsDS 8102
TBiSCh
bayonet ring case stainless steel 
without case filling 
nominal size: 63 (2½"), 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8101

Every angle, case turnable and adjustable

TBiGelChg / TBiGelChgG
crimped-on ring case stainless steel 
without or with case filling 
nominal size: 63 (2½"), 80 (3"), 100 (4"), 125 (5"), 160 (6")
DetailsDS 8112
TBiGelChg / TBiGelChgG
crimped-on ring case stainless steel 
without or with case filling 
nominal size: 5"
DetailsDS 8114
TBiGelCh
bayonet ring case stainless steel 
without case filling 
nominal size: 63 (2½"), 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8111

Gas-actuated thermometers

Rigid mount to stem

TSChg / TSChgG
crimped-on ring case stainless steel 
without or with case filling 
nominal size: 63 (2½"), 80 (3"), 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8202
TSCh / TSChG

bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 


nominal size: 63 (2½"), 100 (4"), 160 (6"), 250 (10")
DetailsDS 8201

Every angle, case turnable and adjustable

TGelChg / TGelChgG
crimped-on ring case stainless steel 
without or with case filling 
nominal size: 63 (2½"), 80 (3"), 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8212
TGelCh / TGelChG
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 
nominal size: 63 (2½"), 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8211

Capillary line to stem

TFChg / TFChgG
crimped-on ring case stainless steel 
without or with case filling 
nominal size: 63 (2½"), 80 (3"), 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8222
TFCh / TFChG
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 
nominal size: 63 (2½"), 100 (4"), 160 (6"), 250 (10")
DetailsDS 8221

Special gas-actuated thermometers

TFQS
square case 
front narrow rim black 
without case filling 
nominal size: 96 (3.78 x 3.78''), 144 (5.67 x 5.67'')
DetailsDS 8225
TAS
diesel exhaust thermometers 
crimped-on ring case stainless steel 
with case filling 
rigid mount to stem 
nominal size: 63 (2½"), 80 (3"), 100 (4")
DetailsDS 8291
TAF
diesel exhaust thermometer 
crimped-on ring case stainless steel 
with case filling 
capillary line to stem 
nominal size: 63 (2½"), 80 (3"), 100 (4")
DetailsDS 8292
TRCh
ambient temperature thermometers 
without case filling 
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8293

Machine-glass thermometers

TMa, VA2, HA2, SA2

machine-glass thermometers 


dimension: 110x30
DetailsT08-000-020
TMa, VB2, HB2, SB2
machine-glass thermometers 
dimension: 150x36
DetailsT08-000-026
TMa, VC2, HC2, SC2
machine-glass thermometers 
dimension: 200x36
DetailsT08-000-027
TMa, VC3, HC3, SC3
machine-glass thermometers 
dimension: 200x36
DetailsT08-000-028
TMa, VC4, HC4, SC4
machine-glass thermometers 
dimension: 200x36
DetailsT08-000-029

Thermometers with electrical additional accessory

Gas-actuated thermometers

TSCh / TSChOe
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 
rigid mount to stem 
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8201.90
TGelCh
bayonet ring case stainless steel 
without case filling 
every angle 
case turnable and adjustable 
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8211.90
TFCh / TFChOe
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 
capillary line to stem 
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8221.90
TSCh / TFCh
bayonet ring case stainless steel 
without case filling 
rigid mount to stem, capillary line to stem 
nominal size: 63 (2½")
DetailsT08-000-024
TFQS
square case 
front narrow rim black 
without case filling 
nominal size: 96 (3.78 x 3.78''), 144 (5.67 x 5.67'')
DetailsDS 8225.90
TRCh

ambient temperature thermometers 
without case filling 


nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 8293.90

A 3.2, A 4.2, A 4.3
union nut 
male thread, turnable 
male thread, rigid 
DetailsDS 8299.1

Stem without bent tube - capillary line between thermometer and vessel

A 2, A 7, A 7.1
union nut, lateral retaining screw 
double male adapter, lateral retaining screw 
clamp-connection at capillary line 
DetailsDS 8299.2

For food / bio / pharmaceutical industry

A 20.3, A 20.1, A 20.11, A 20.12, A 20.6
DIN 11851 conical coupling / groove nut 
Clamp ISO 2852 
Clamp DIN 32 676 
Tri Clamp 
Varivent® for Varinline®-case 
DetailsDS 8299.3

Contact stem