dai-ly-armano-messtechnik-gmbh-vietnam-armano-messtechnik-gmbh-viet-nam-capsule-gauges-for-low-pressure.png

Đại lý ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam, ARMANO Messtechnik GmbH Việt Nam, Capsule Gauges for Low Pressure, Đồng hồ đo áp suất thấp ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam

Đồng hồ đo áp suất thấp thích hợp để đo áp suất dương và âm trong khoảng từ 0-2,5 mbar đến 0-600 mbar chỉ cho môi trường khí không ăn mòn đồng thau / đồng hoặc thép không gỉ. Tùy chọn có thêm khả năng bảo vệ chống quá áp.

Standard pressure gauges

6211.1_KPChE
KPChE
stainless steel, snap-in window 
without case filling 
nominal size: 63 (2½")
DetailsDS 6211.1
6211.1_KPChE
KPChg
crimped-on ring case stainless steel 
without case filling 
nominal size: 

50 (2")


DetailsDS 6232
6211.1_KPChE
KPChg / KPChgG

crimped-on ring case stainless steel 
without or with case filling 


nominal size: 

63 (2½")


DetailsDS 6212
6211.1_KPChE
KPChg / KPChgG

crimped-on ring case stainless steel 
without or with case filling 


nominal size: 

80 (3")


DetailsDS 6203
6211.1_KPChE
KPChg / KPChgG

crimped-on ring case stainless steel 
without or with case filling 


nominal size: 

100 (4"), 160 (6")


DetailsDS 6202
6211.1_KPChE
KPCh / KPChG

bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 


nominal size: 

63 (2½")


DetailsDS 6211
6211.1_KPChE
KPCh / KPChG

bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 


nominal size: 

100 (4"), 160 (6"), 250 (10")


DetailsDS 6201

Special pressure gauges

KPQS
KPQS
square case 
front narrow rim black 
without case filling 
nominal size: 96 (3.78 x 3.78''), 144 (5.67 x 5.67'')
DetailsDS 6500
KPPG
KPPG
plastic screw ring case black 
blow-out back 
US-Standard Process Gauge 
without case filling 
nominal size: 4½"
Details

KPCh / KPChG
bayonet ring case stainless steel 
with eGauge® 
2 switching outputs 
output signal 4-20 mA 
without or with case filling 
nominal size: 100 (4")
DetailsDS 6201.93