dai-ly-armano-messtechnik-gmbh-vietnam-armano-messtechnik-gmbh-viet-nam-chemical-seals.png

Đại lý ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam, ARMANO Messtechnik GmbH Việt Nam, Chemical Seals, Con dấu hóa học  ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam

Con dấu màng, con dấu trong dòng hoặc con dấu viên nang mở rộng phạm vi ứng dụng của đồng hồ đo áp suất ống Bourdon, bộ truyền áp suất và các loại khác, cũng cho phép đo chênh lệch áp suất. Màng ngăn cách môi trường với đơn vị đo. Một chất lỏng làm đầy thích hợp chịu trách nhiệm truyền áp suất.

Con dấu hóa chất đáp ứng các yêu cầu vệ sinh cao tương ứng với các tiêu chuẩn của giấy chứng nhận EHEDG và 3A. Chúng tôi cung cấp nhiều loại vật liệu đặc biệt cho các bộ phận được làm ướt như Hastelloy, Monel, tantali, titan và vàng.

Chúng tôi sẵn lòng gắn các thiết bị được cung cấp của bạn (máy phát, công tắc áp suất, v.v.) vào con dấu hóa chất của chúng tôi. Với con dấu hóa chất của chúng tôi và phối hợp với bạn, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp lý tưởng về mặt quy trình.

Diaphragm seals

3-part

MDM 7210vd8 
male thread  
or flange
PN 40 
DetailsDS 7210
T07-000-021 Membran-Druckmittler 7210.L Leichte Ausführung 7210.LvG½
MDM 7210.L 
female thread G ½  
or orifice d8
PN 100 
DetailsDS 7210.L
MDM 7211 
male thread  
or flange
PN 250 
DetailsDS 7211

2-part

MDM 7280 
female thread 
PN 600 
DetailsDS 7280

Diaphragm seals for food / bio / pharmaceutical industry

For flat sealing and form sealing

MDM 73..vd8 
DIN 11851 
APV RJT 
ISO 2853 (IDF) 
SMS 
DS 722 
DRD 
Clamp ISO 2852 
            DIN 32676 
Tri-Clamp 
PN 10 to 40 

DetailsDS 7300

For O-ring sealings

MDM 73..vd8 
MDM 73.. 

SÜDMO (W 500 D) 
APV In-line 
NEUMO BioControl® 
Varivent® for Varinline®-case 
Clamp DIN 32 676 series C 
PN 16 to 60 

DetailsDS 7301
MDM 73..vd8 
MDM 73.. 

DIN 11 864-1 
DIN 11 864-2 
DIN 11 864-3 
PN 16 to 40 DetailsDS 7302
MDM 73..vd8 
MDM 73.. 

NEUMO BioConnect® 
PN 10 to 16 
DetailsDS 7303

For homogenizers


Mini seals

With thread connection

MDM 7410 
male thread  
thread cylindrical 
PN 600 
DetailsDS 7400
MDM 7420 
male thread  
thread conical 
PN 600 
DetailsDS 7400
MDM 7450 
union nut 
thread cylindrical 
PN 40 to 600 
DetailsDS 7400

Flange type chemical seals

MDM 7510 
DIN EN flanges 
PN 10 to 400 
DetailsDS 7500
MDM 7520 
ASME flanges 
Class 150 to 2500 
DetailsDS 7500
MDM 7511 
DIN EN small flange 
PN 10 to 40 
DetailsDS 7501
MDM 7521 
ASME small flange 
Class 150 to 300 
DetailsDS 7501
MDM 7515 
DIN EN flange with extension 
PN 10 to 40 
DetailsDS 7502
MDM 7525 
ASME flange with extension  
class 150 to 300 
DetailsDS 7502

Cellular type chemical seals

MDM 7550 
DIN EN 
PN 16 to 400 
DetailsDS 7505
MDM 7560 
ASME 
Class 150 to 2500 
DetailsDS 7505
MDM 7555 
DIN EN with extension 
PN 16 to 100 
DetailsDS 7505
MDM 7565 
ASME with extension 
Class 150 to 300 
DetailsDS 7505

In-line seals for food / bio / pharmaceutical industry

For flat sealings and form sealings

RDM 763.. 
DIN 11851 
APV RJT 
ISO 2853 (IDF) 
SMS 
Clamp ISO 2852 
            DIN 32676 
Tri-Clamp 
PN 10 to 40 
DetailsDS 7630

For O-ring sealings

RDM 763.. 
DIN 11864-1 
DIN 11864-2  
DIN 11864-3 
Neumo Bioconnect® 
PN 10 to 40 
DetailsDS 7630

In-line seals

Flange type and cellular type

RDM 7690.1 
flange type according to DIN EN 
PN 10 to 40 
DetailsDS 7600
RDM 7695.1 
flange type according to ASME 
Class 150 to 300 
DetailsDS 7600
RDM 7690 
cellular type according to DIN EN 
PN 10 to 400 
DetailsDS 7600
RDM 7695 
cellular type according to ASME 
Class 150 to 2500 
DetailsDS 7600

Special chemical seals

Plastic chemical seals, 3-part

MDM 7190 

female thread 


PN 10 
DetailsDS 7190

For pulp and paper industries

MDM 7590 
pulp connection DN 48 
PN 40 
DetailsDS 7590

Compact type for aggressive media

MDM 7910v 
MDM 7980v 

male thread G ½ B 
male thread ½'' NPT 

7910v...   PN 250 
7980v...   PN 600 


DetailsDS 7935

Compact type for high pressure applications

MDM 7952 
MDM 7952.1 

high pressure female thread  
female thread NPT 
PN 1000 
DetailsDS 7952

In-line seals with cutting ring fitting

RDM 7680 
cutting ring fitting 
L 12 or L 28 
PN 250 
DetailsDS 7680

Capsule seals

TDM 7710 

union nut 


PN 600 
DetailsDS 7710

Recommendation for Bourdon tube pressure gauges

Bourdon tube pressure gauges, bayonet ring case stainless steel, DW-Line (Double Weld)

RCh 63-3vDW / RChG 63-3vDW 
without or with case filling  
nominal size: 63 (2½") 
DetailsDS 1211.7
RCh ...-3vDW / RChG ...-3vDW 
without or with case filling  
nominal size: 100 (4"), 160 (6") 
DetailsDS 1201.7


Process connection pieces