Sales PTC Skype Me™!
sales@pitesco.com
+84-28.3517 6474

Hãng sản xuất

Ứng dụng sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 132
Lượt truy cập 8533810

GHM GROUP VIET NAM, GHM GROUP PITESCO VIET NAM, HÀNG CHÍNH HÃNG GHM GROUP, DAI LY CHÍNH HÃNG GHM GROUP, NHÀ PHÂN PHỐI GHM GROUP CHÍNH THỨC TẠI VIET NAM Show items

Flow Transmitter VHZ

Vui lòng liên hệ

Flow Switch VD-...GR

Vui lòng liên hệ

Flow Switch UB1

Vui lòng liên hệ

Flow Switch HD1F

Vui lòng liên hệ

Flow Transmitter

Vui lòng liên hệ

Flow transmiter

Vui lòng liên hệ

Fill level switch

Vui lòng liên hệ

Fill level switch

Vui lòng liên hệ

Float switch

Vui lòng liên hệ

Float switch

Vui lòng liên hệ

Material humidity device

Vui lòng liên hệ

Humidity

Vui lòng liên hệ

Carbon monoxide (CO) device

Vui lòng liên hệ

Dissolved oxygen device

Vui lòng liên hệ

Conductivity measuring

Vui lòng liên hệ

Atmospheric oxygen

Vui lòng liên hệ

Differential pressure

Vui lòng liên hệ

Relative humidity

Vui lòng liên hệ

Multifunction sensors

Vui lòng liên hệ

Temperature sensors

Vui lòng liên hệ

Temperature sensors

Vui lòng liên hệ

Temperature sensors

Vui lòng liên hệ

GHM-ONE multifunction unit

Vui lòng liên hệ

GHM SensorSimulator SIM-1

Vui lòng liên hệ

DMS handheld simulator

Vui lòng liên hệ

DASIM and SIQUAD Siquad

Vui lòng liên hệ