Riken Keiki Vietnam, Đầu dò khí GD-A80, Đại lý chính hãng Riken Keiki Vietnam