Baumer Hübner Vietnam, Máy phân tích mã hóa HENQ 1100, Đại lý chính hãng Baumer Hübner Vietnam