Nidec Vietnam, Bộ mã hóa AV56A1KFX6YXGP50, Đại lý chính hãng Nidec Vietnam

Bộ mã hóa tăng dần để điều chỉnh cánh quạt trên tuabin gió GE, thiết kế đặc biệt cho động cơ GE Đường
trục 1 1/8 "
Đầu nối công nghiệp với đầu nối giao phối
Chẩn đoán tín hiệu LED
UB = +5 ... 24 VDC
Tín hiệu đầu ra hình chữ nhật: 5 ... 24 VDC , theo dõi A và B: 1024 lần hiển thị / tần số, theo dõi Z: 1 lần hiển thị / tần số (xung 0)

Thay thế các bộ mã hóa Nidec Avtron sau:

  • AV56A1TFX1YXG007
  • KITAV56GEXXXX050 
  • KITAV56GEXXXX007 
  • KITAV56GEXXRM007