Contrel Vietnam,  Modem GSM, EMI-3m, Đại lý chính hãng Contrel Vietnam

CÔNG SUẤT RA

 • Loại 4 (2W cho GSM850 và EGSM900)
 • Loại 1 (1W cho DCS1800 và PCS1850)

GIAO DIỆN SIM

 • SIM 1.8V và 3V
 • Tương thích U-SIM

GIAO DIỆN DỮ LIỆU

 • RS-232 (đầu nối mô-đun RJ45)
 • 300 ... 115200 bit / s
 • 7/8 bit dữ liệu, 1/2 bit dừng, 1 bit chẵn lẻ
 • Kiểm soát luồng phần mềm và phần cứng

TÍNH NĂNG SMS

 • SMS 160 ký tự văn bản hoặc PDU
 • Điểm tới điểm (MT / MO)
 • Phát sóng di động

CÁC TÍNH NĂNG DỮ LIỆU GSM

 • Dữ liệu được chuyển mạch không đồng bộ
 • Trong suốt và không trong suốt lên đến 14400 bps
 • Nhóm tương thích fax 3

CÁC TÍNH NĂNG DỮ LIỆU GPRS

 • Multislot Class 10
 • Hỗ trợ Multislot Class 2
 • Lược đồ mã hóa: CS1 đến CS4
 • PBCCH (Kênh điều khiển phát sóng gói)

CÁC TÍNH NĂNG DỮ LIỆU EPGRS

 • Multislot Class 10
 • Hỗ trợ Multislot Class 2
 • Lược đồ mã hóa: MCS5 đến MCS9
 • PBCCH (Kênh điều khiển phát sóng gói)

DỊCH VỤ BỔ SUNG GMS

 • Chuyển tiếp cuộc gọi, Chặn, Chờ, Giữ
 • Đa đảng
 • Dữ liệu dịch vụ bổ sung không có cấu trúc

DỊCH VỤ INTERNET

 • TCP (Giao thức điều khiển truyền)
 • UDP (Giao thức sơ đồ người dùng)
 • FTP (Giao thức truyền tệp)
 • HTTP (Giao thức truyền siêu văn bản)
 • POP3 (Giao thức Bưu điện 3)
 • SMTP (Giao thức truyền thư đơn giản)
 • Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP)
 • SSL (Lớp cổng bảo mật)
 • MMS (Dịch vụ Nhắn tin Đa phương tiện)