Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC501T14-300 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC501T14-300, 68004103, MLC501T14-450, 68004104, MLC501T14-600, 68004106, MLC501T14-750, 68004107, MLC501T14-900, 68004109, MLC501T14-1050, 68004110, MLC501T14-1200, 68004112, MLC501T14-1350, 68004113, MLC501T14-1500, 68004115, MLC501T14-1650, 68004116

Combination product

MLC511R14-300

Part no.: 68005103
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-300

Part no.: 68004103
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R14-450

Part no.: 68005104
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-450

Part no.: 68004104
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R14-600

Part no.: 68005106
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-600

Part no.: 68004106
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R14-750

Part no.: 68005107
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-750

Part no.: 68004107
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R14-900

Part no.: 68005109
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-900

Part no.: 68004109
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R14-1050

Part no.: 68005110
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-1050

Part no.: 68004110
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R14-1200

Part no.: 68005112
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-1200

Part no.: 68004112
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R14-1350

Part no.: 68005113
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-1350

Part no.: 68004113
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R14-1500

Part no.: 68005115
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-1500

Part no.: 68004115
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R14-1650

Part no.: 68005116
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-1650

Part no.: 68004116
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC501T14-300, 68004103, MLC501T14-450, 68004104, MLC501T14-600, 68004106, MLC501T14-750, 68004107, MLC501T14-900, 68004109, MLC501T14-1050, 68004110, MLC501T14-1200, 68004112, MLC501T14-1350, 68004113, MLC501T14-1500, 68004115, MLC501T14-1650, 68004116, MLC511R14-300, 68005103, MLC511R14-450, 68005104, MLC511R14-600, 68005106, MLC511R14-750, 68005107, MLC511R14-900, 68005109, MLC511R14-1050, 68005110, MLC511R14-1200, 68005112, MLC511R14-1350, 68005113, MLC511R14-1500, 68005115, MLC511R14-1650, 68005116