Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T90-1650H/A - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T90-1650H/A, 68016916, MLC510R90-1800H/A, 68017918, MLC500T90-1800H/A, 68016918, MLC500T14-2100, 68000121, MLC500T14-2250, 68000122, MLC500T14-2550, 68000125, MLC500T30-1350, 68000313, MLC502T30-1350, 68008313, MLC500T30-2100, 68000321, MLC500T30-2250, 68000322, MLC500T30-2550, 68000325, MLC500T90-2250, 68000922

Combination product

MLC510R90-1650H/A

Part no.: 68017916
Safety light curtain receiver
    90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1650H/A

Part no.: 68016916
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1800H/A

Part no.: 68017918
Safety light curtain receiver
    90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1800H/A

Part no.: 68016918
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-2100.1

Part no.: 68026121
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2100

Part no.: 68000121
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-2250.1

Part no.: 68026122
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2250

Part no.: 68000122
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-2550.1

Part no.: 68026125
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2550

Part no.: 68000125
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R30-1350.1

Part no.: 68026313
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1350

Part no.: 68000313
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC502T30-1350

Part no.: 68008313
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Hide other (1)

Combination product

MLC510R30-2100.1

Part no.: 68026321
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-2100

Part no.: 68000321
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R30-2250.1

Part no.: 68026322
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-2250

Part no.: 68000322
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R30-2550.1

Part no.: 68026325
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-2550

Part no.: 68000325
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-2250.1

Part no.: 68026922
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2250

Part no.: 68000922
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T90-1650H/A, 68016916, MLC510R90-1800H/A, 68017918, MLC500T90-1800H/A, 68016918, MLC500T14-2100, 68000121, MLC500T14-2250, 68000122, MLC500T14-2550, 68000125, MLC500T30-1350, 68000313, MLC502T30-1350, 68008313, MLC500T30-2100, 68000321, MLC500T30-2250, 68000322, MLC500T30-2550, 68000325, MLC500T90-2250, 68000922, MLC510R90-1650H/A, 68017916, MLC510R90-1800H/A, 68017918, MLC510R14-2100.1, 68026121, MLC510R14-2250.1, 68026122, MLC510R14-2550.1, 68026125, MLC510R30-1350.1, 68026313, MLC510R30-2100.1, 68026321, MLC510R30-2250.1, 68026322, MLC510R30-2550.1, 68026325, MLC510R90-2250.1, 68026922