Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T40-1650H/A - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T40-1650H/A, 68016416, MLC500T40-1800H/A, 68016418, MLC500T90-450H/A, 68016904, MLC500T90-600H/A, 68016906, MLC500T90-750H/A, 68016907, MLC500T90-900H/A, 68016909, MLC500T90-1050H/A, 68016910, MLC500T90-1200H/A, 68016912, MLC500T90-1350H/A, 68016913, MLC500T90-1500H/A, 68016915

Combination product

MLC510R40-1650H/A

Part no.: 68017416
Safety light curtain receiver
    40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1650H/A

Part no.: 68016416
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R40-1800H/A

Part no.: 68017418
Safety light curtain receiver
    40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1800H/A

Part no.: 68016418
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-450H/A

Part no.: 68017904
Safety light curtain receiver
    90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-450H/A

Part no.: 68016904
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-600H/A

Part no.: 68017906
Safety light curtain receiver
    90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-600H/A

Part no.: 68016906
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-750H/A

Part no.: 68017907
Safety light curtain receiver
    90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-750H/A

Part no.: 68016907
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-900H/A

Part no.: 68017909
Safety light curtain receiver
    90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-900H/A

Part no.: 68016909
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1050H/A

Part no.: 68017910
Safety light curtain receiver
    90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1050H/A

Part no.: 68016910
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1200H/A

Part no.: 68017912
Safety light curtain receiver
    90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1200H/A

Part no.: 68016912
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1350H/A

Part no.: 68017913
Safety light curtain receiver
    90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1350H/A

Part no.: 68016913
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1500H/A

Part no.: 68017915
Safety light curtain receiver
    90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1500H/A

Part no.: 68016915
Safety light curtain transmitter
  0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T40-1650H/A, 68016416, MLC500T40-1800H/A, 68016418, MLC500T90-450H/A, 68016904, MLC500T90-600H/A, 68016906, MLC500T90-750H/A, 68016907, MLC500T90-900H/A, 68016909, MLC500T90-1050H/A, 68016910, MLC500T90-1200H/A, 68016912, MLC500T90-1350H/A, 68016913, MLC500T90-1500H/A, 68016915, MLC510R40-1650H/A, 68017416, MLC510R40-1800H/A, 68017418, MLC510R90-450H/A, 68017904, MLC510R90-600H/A, 68017906, MLC510R90-750H/A, 68017907, MLC510R90-900H/A, 68017909, MLC510R90-1050H/A, 68017910, MLC510R90-1200H/A, 68017912, MLC510R90-1350H/A, 68017913, MLC510R90-1500H/A, 68017915