Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC501T14-1800 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC501T14-1800, 68004118, MLC501T30-300, 68004303, MLC501T30-450, 68004304, MLC501T30-600, 68004306, MLC501T30-750, 68004307, MLC501T30-900, 68004309, MLC501T30-1050, 68004310, MLC501T30-1200, 68004312, MLC501T30-1350, 68004313, MLC501T30-1500, 68004315

Combination product

MLC511R14-1800

Part no.: 68005118
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T14-1800

Part no.: 68004118
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R30-300

Part no.: 68005303
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-300

Part no.: 68004303
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R30-450

Part no.: 68005304
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-450

Part no.: 68004304
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R30-600

Part no.: 68005306
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-600

Part no.: 68004306
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R30-750

Part no.: 68005307
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-750

Part no.: 68004307
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R30-900

Part no.: 68005309
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-900

Part no.: 68004309
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R30-1050

Part no.: 68005310
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-1050

Part no.: 68004310
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R30-1200

Part no.: 68005312
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-1200

Part no.: 68004312
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R30-1350

Part no.: 68005313
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-1350

Part no.: 68004313
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R30-1500

Part no.: 68005315
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-1500

Part no.: 68004315
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC501T14-1800, 68004118, MLC501T30-300, 68004303, MLC501T30-450, 68004304, MLC501T30-600, 68004306, MLC501T30-750, 68004307, MLC501T30-900, 68004309, MLC501T30-1050, 68004310, MLC501T30-1200, 68004312, MLC501T30-1350, 68004313, MLC501T30-1500, 68004315, MLC511R14-1800, 68005118, MLC511R30-300, 68005303, MLC511R30-450, 68005304, MLC511R30-600, 68005306, MLC511R30-750, 68005307, MLC511R30-900, 68005309, MLC511R30-1050, 68005310, MLC511R30-1200,  68005312, MLC511R30-1350, 68005313, MLC511R30-1500, 68005315