Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T40-1890.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T40-1890.A-M12, 50129054, CSL710-R40-1890.A/L-M12, 50128972, CSL710-T40-1570.A-M12, 50129053, CSL710-R40-1570.A/L-M12, 50128971, CSL710-T40-1250.A-M12, 50129052, CSL710-R40-1250.A/L-M12, 50128970, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T40-1890.A-M12

Part no.: 50129054
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 1,890 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R40-1890.A/L-M12

Part no.: 50128972
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 1,890 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T40-1570.A-M12

Part no.: 50129053
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 1,570 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R40-1570.A/L-M12

Part no.: 50128971
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 1,570 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T40-1250.A-M12

Part no.: 50129052
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 1,250 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R40-1250.A/L-M12

Part no.: 50128970
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 1,250 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá