Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL505-T05-155-M8 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL505-T05-155-M8, 50131368, CSL505-R05-155-M8, 50131311, CSL505-T05-115-M8, 50131367, CSL505-R05-115-M8, 50131310, CSL505-T05-75-M8, 50131366, CSL505-R05-75-M8, 50131309, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL505-T05-155-M8

Part no.: 50131368
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 155 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R05-155-M8

Part no.: 50131311
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 155 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T05-115-M8

Part no.: 50131367
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 115 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R05-115-M8

Part no.: 50131310
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 115 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T05-75-M8

Part no.: 50131366
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 75 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R05-75-M8

Part no.: 50131309
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 75 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá