Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL505-T05-275-M8 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL505-T05-275-M8, 50131371, CSL505-R05-275-M8, 50131314, CSL505-T05-235-M8, 50131370, CSL505-R05-235-M8, 50131313, CSL505-T05-195-M8, 50131369, CSL505-R05-195-M8, 50131312, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL505-T05-275-M8

Part no.: 50131371
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 275 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R05-275-M8

Part no.: 50131314
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 275 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T05-235-M8

Part no.: 50131370
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 235 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R05-235-M8

Part no.: 50131313
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 235 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T05-195-M8

Part no.: 50131369
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 195 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R05-195-M8

Part no.: 50131312
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 195 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá