Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T40-2850.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T40-2850.A-M12, 50129057, CSL710-R40-2850.A/L-M12, 50128975, CSL710-T40-2530.A-M12, 50129056, CSL710-R40-2530.A/L-M12, 50128974, CSL710-T40-2210.A-M12, 50129055, CSL710-R40-2210.A/L-M12, 50128973, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T40-2850.A-M12

Part no.: 50129057
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,850 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R40-2850.A/L-M12

Part no.: 50128975
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,850 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T40-2530.A-M12

Part no.: 50129056
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,530 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R40-2530.A/L-M12

Part no.: 50128974
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,530 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T40-2210.A-M12

Part no.: 50129055
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,210 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R40-2210.A/L-M12

Part no.: 50128973
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,210 mm 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá