Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T20-2390.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T20-2390.A-M12, 50129045, CSL710-R20-2390.A/L-M12, 50128962, CSL710-T20-2230.A-M12, 50129044, CSL710-R20-2230.A/L-M12, 50128961, CSL710-T20-2070.A-M12, 50129043, CSL710-R20-2070.A/L-M12, 50128960, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T20-2390.A-M12

Part no.: 50129045
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,390 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-2390.A/L-M12

Part no.: 50128962
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,390 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T20-2230.A-M12

Part no.: 50129044
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,230 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-2230.A/L-M12

Part no.: 50128961
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,230 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T20-2070.A-M12

Part no.: 50129043
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,070 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-2070.A/L-M12

Part no.: 50128960
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,070 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá