Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T20-2870.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T20-2870.A-M12, 50129048, CSL710-R20-2870.A/L-M12, 50128965, CSL710-T20-2710.A-M12, 50129047, CSL710-R20-2710.A/L-M12, 50128964, CSL710-T20-2550.A-M12, 50129046, CSL710-R20-2550.A/L-M12, 50128963, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T20-2870.A-M12

Part no.: 50129048
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,870 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-2870.A/L-M12

Part no.: 50128965
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,870 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T20-2710.A-M12

Part no.: 50129047
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,710 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-2710.A/L-M12

Part no.: 50128964
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,710 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T20-2550.A-M12

Part no.: 50129046
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,550 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-2550.A/L-M12

Part no.: 50128963
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,550 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá