Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T05-1760.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T05-1760.A-M12, 50128997, CSL710-R05-1760.A/L-M12, 50128909, CSL710-T05-1680.A-M12, 50128996, CSL710-R05-1680.A/L-M12, 50128908, CSL710-T05-1600.A-M12, 50128995, CSL710-R05-1600.A/L-M12, 50128907, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T05-1760.A-M12

Part no.: 50128997
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 1,760 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-1760.A/L-M12

Part no.: 50128909
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 1,760 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-1680.A-M12

Part no.: 50128996
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 1,680 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-1680.A/L-M12

Part no.: 50128908
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 1,680 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-1600.A-M12

Part no.: 50128995
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 1,600 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-1600.A/L-M12

Part no.: 50128907
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 1,600 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá