Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T05-2720.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T05-2720.A-M12, 50129009, CSL710-R05-2720.A/L-M12, 50128921, CSL710-T05-2640.A-M12, 50129008, CSL710-R05-2640.A/L-M12, 50128920, CSL710-T05-2560.A-M12, 50129007, CSL710-R05-2560.A/L-M12, 50128919, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T05-2720.A-M12

Part no.: 50129009
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 2,720 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-2720.A/L-M12

Part no.: 50128921
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 2,720 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-2640.A-M12

Part no.: 50129008
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 2,640 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-2640.A/L-M12

Part no.: 50128920
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 2,640 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-2560.A-M12

Part no.: 50129007
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 2,560 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-2560.A/L-M12

Part no.: 50128919
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 2,560 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá