Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T05-2240.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T05-2240.A-M12, 50129003, CSL710-R05-2240.A/L-M12, 50128915, CSL710-T05-2160.A-M12, 50129002, CSL710-R05-2160.A/L-M12, 50128914, CSL710-T05-2080.A-M12, 50129001, CSL710-R05-2080.A/L-M12, 50128913, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T05-2240.A-M12

Part no.: 50129003
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 2,240 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-2240.A/L-M12

Part no.: 50128915
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 2,240 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-2160.A-M12

Part no.: 50129002
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 2,160 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-2160.A/L-M12

Part no.: 50128914
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 2,160 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-2080.A-M12

Part no.: 50129001
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 2,080 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-2080.A/L-M12

Part no.: 50128913
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 2,080 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá