Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T05-2000.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T05-2000.A-M12, 50129000, CSL710-R05-2000.A/L-M12, 50128912, CSL710-T05-1920.A-M12, 50128999, CSL710-R05-1920.A/L-M12, 50128911, CSL710-T05-1840.A-M12, 50128998, CSL710-R05-1840.A/L-M12, 50128910, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T05-2000.A-M12

Part no.: 50129000
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 2,000 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-2000.A/L-M12

Part no.: 50128912
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 2,000 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-1920.A-M12

Part no.: 50128999
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 1,920 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-1920.A/L-M12

Part no.: 50128911
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 1,920 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-1840.A-M12

Part no.: 50128998
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 1,840 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-1840.A/L-M12

Part no.: 50128910
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 1,840 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá