Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T05-1520.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T05-1520.A-M12, 50128994, CSL710-R05-1520.A/L-M12, 50128906, CSL710-T05-1440.A-M12, 50128993, CSL710-R05-1440.A/L-M12, 50128905, CSL710-T05-1360.A-M12, 50128992, CSL710-R05-1360.A/L-M12, 50128904, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T05-1520.A-M12

Part no.: 50128994
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 1,520 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-1520.A/L-M12

Part no.: 50128906
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 1,520 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-1440.A-M12

Part no.: 50128993
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 1,440 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-1440.A/L-M12

Part no.: 50128905
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 1,440 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-1360.A-M12

Part no.: 50128992
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 1,360 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-1360.A/L-M12

Part no.: 50128904
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 1,360 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá