Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL505-T05-395-M8 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL505-T05-395-M8, 50131374, CSL505-R05-395-M8, 50131317, CSL505-T05-355-M8, 50131373, CSL505-R05-355-M8, 50131316, CSL505-T05-315-M8, 50131372, CSL505-R05-315-M8, 50131315, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL505-T05-395-M8

Part no.: 50131374
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 395 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R05-395-M8

Part no.: 50131317
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 395 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T05-355-M8

Part no.: 50131373
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 355 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R05-355-M8

Part no.: 50131316
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 355 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T05-315-M8

Part no.: 50131372
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 315 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R05-315-M8

Part no.: 50131315
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 315 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá