Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL505-T12.5-888-M8 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL505-T12.5-888-M8, 50131383, CSL505-R12.5-888-M8, 50131327, CSL505-T12.5-788-M8, 50131382, CSL505-R12.5-788-M8, 50131326, CSL505-T12.5-688-M8, 50131381, CSL505-R12.5-688-M8, 50131325, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL505-T12.5-888-M8

Part no.: 50131383
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 887.5 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R12.5-888-M8

Part no.: 50131327
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 887.5 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T12.5-788-M8

Part no.: 50131382
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 788 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R12.5-788-M8

Part no.: 50131326
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 788 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T12.5-688-M8

Part no.: 50131381
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 688 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R12.5-688-M8

Part no.: 50131325
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 688 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá