Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL505-T12.5-288-M8 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL505-T12.5-288-M8, 50131377, CSL505-R12.5-288-M8, 50131321, CSL505-T12.5-188-M8, 50131376, CSL505-R12.5-188-M8, 50131319, CSL505-T12.5-88-M8, 50131375, CSL505-R12.5-88-M8, 50131318, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL505-T12.5-288-M8

Part no.: 50131377
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 288 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R12.5-288-M8

Part no.: 50131321
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 288 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T12.5-188-M8

Part no.: 50131376
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 188 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R12.5-188-M8

Part no.: 50131319
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 188 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T12.5-88-M8

Part no.: 50131375
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 88 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R12.5-88-M8

Part no.: 50131318
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 88 mm 12.5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá