Contrel Vietnam, Bộ chuyển đổi EMI-5, Đại lý chính hãng Contrel Vietnam

Datasheet

EMI-5 là một bộ chuyển đổi Modbus / Profibus, có thể được kết nối thông qua một bus trường (Profibus) với các thiết bị thuộc dòng EMA, EMM, CTT hoặc HRI. EMI-5 có thể được kết nối với các thiết bị này thông qua đường dây nối tiếp EIA RS-232 hoặc EIA RS-485 tiêu chuẩn.

Kết nối với Profibus master được cho phép bằng cáp Profibus tiêu chuẩn. Giao diện này thực hiện nô lệ loại DP-V0 trong mạng Profibus. Profibus-DP là một hệ thống đa chủ. Trong các mạng, có thể có tới 126 thiết bị trên cùng một bus.

Trong mạng Profibus-DP, việc trao đổi dữ liệu giữa các mô-đun ngoại vi và thiết bị chính được thực hiện tự động bởi bộ điều khiển Profibus, bộ điều khiển này “ảo hóa” việc trao đổi dữ liệu từ bộ nhớ của thiết bị DP vào bộ nhớ của thiết bị chính.

 

ĐẶC TRƯNG

  • EMI-5 tự động phát hiện tốc độ của mạng Profibus
  • EMI-5 tự động phát hiện có bao nhiêu và các Modbus Slave được kết nối trong mạng modbus. Có thể kết nối tối đa 1, 8 hoặc 16 Modbus Slaves (EMA, EMM, CTT, HRI) với EMI-5 tùy thuộc vào kiểu thiết bị
  • Tùy thuộc vào số lượng nô lệ, cần ít nhất 20-30 giây để hoàn thành quy trình Khởi động
  • Có thể kết nối một hoặc nhiều Modbus Slaves ngay cả khi đã bật. EMI-5 tự động chèn thiết bị vào mạng Modbus tùy theo loại và số lượng Nô lệ
  • EMI-5 có thể tự động tạo chẩn đoán trong trường hợp có lỗi