440N-Z2NRS1C, 440N-Z21SS2H, Đại lý chính hãng Allen Bradley Vietnam

Allen Bradley Vietnam 440N-Z2NRS1C
 Switch
Allen Bradley Vietnam 440N-Z21SS2H
 Switch