Boll Filter Vietnam, 1.03.2.520.500, Ring Element DN250, 1240038, Đại lý chính hãng Boll Filter Vietnam

100% Germany Origin Boll Filter Vietnam 1.03.2.520.500
 P/N: 1240038
 Ring Element DN250